Designen av produkter
Inget material eller produktionsmetod i världen kan motivera att utveckla produkter som inte används. Vi har en lång checklista för att säkerställa att produkterna vi lanserar verkligen är till god nytta och samt är lätta att återanvända och återvinna. För att summera så är alla våra produkter:

Säkra för ditt barn.Utvecklade på ett sätt som stödjer ditt barns utveckling.Utvecklade för att underlätta livet för dig som förälder.

Vi designar produkter med utbytbara delar, för att förlänga användningstiden för varje produkt. För oss är det viktigt att vi designar produkter utan onödiga detaljer där varje funktion är väl motiverad.

Produktskötsel och användning
Vårt mål är att du ska få så mycket användning och glädje av varje produkt som möjligt innan återvinning. Mycket av vår kommunikation fokuserar därför på att förklara hur man använder sina Herobility produkter på olika sätt. Men också hur man tar hand om sina produkter så att de håller så länge som möjligt, för att minska konsumtionen på global nivå.

OBS! Vissa produkter har en rekommenderad livslängd för att uppfylla internationella säkerhetsnormer för babyprodukter. Till exempel har nappar och dinappar till nappflaskor en rekommenderad livslängd på två månader från första till sista användning. Andra produkter är lättare att ge vidare till dina vänner eller spara om du förväntar dig syskon.

svenska